Sjureseportalen byter namn till servicereseportalen och förbättras

Den 15 april byter sjukreseportalen namn till servicereseportalen. Serviceresor har gjort en rad olika förbättringar i verktyget för att underlätta för dig som arbetar inom vården och webbokar sjukresor.

Den 15 april byter sjukreseportalen namn till servicereseportalen. Serviceresor har gjort en rad olika förbättringar i verktyget för att underlätta för dig som arbetar inom vården och webbokar sjukresor.

Förutom förbättrade funktioner, nytt namn och ny webbadress (du kommer hänvisas automatiskt till den nya när du loggar in), så har de även gjort en enklare och mer informativ layout.

Läs mer på Skånetrafikens hemsida Sjukreseportalen förbättras (skanetrafiken.se)

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar