”Det är enkelt – vi utgår från deltagaren i allt vi gör”

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Av: Lotta Green Dahlberg

Att Jenny och Maria jobbar nära varandra och sina deltagares vardag är väldigt tydligt.

– Samstämmigheten är slående. Vi ska vara en. Det vi gör ska hänga ihop för våra deltagare. Det har blivit lättare efter hand. Att vi är en enhet, trots olika huvudmän, säger Maria Ström, samordnare i Klippans kommun.

Varje morgon, måndag till fredag, träffas det inre och det yttre teamet. Det inre teamet är de som jobbar inom allmänpsykiatrin. Det består av en psykiatriker, fyra sjuksköterskor, två kuratorer, två psykologer, en arbetsterapeut, en arbetsspecialist och en peer support, en person med egenerfarenhet av psykisk sjukdom. Det yttre teamet är de tio samordnarna från tio kommuner. Samordnarnas uppdrag är att samordna den kommunala vården.

– Samverkan sker också mellan några från inre teamet och till exempel en boendestödjare och en handläggare från kommunen eller någon från habiliteringen eller heldygnsvård. Vi samverkar med alla som våra deltagare har behov av just nu, säger Jenny Rudberg, enhetschef FACT-teamet, Region Skåne.

Maria kan se en utveckling i samverkan hos henne i Klippan.

– Till en början såg mina kollegor i kommunen bara det som psykiatrin kunde göra för oss och inte vad vi behövde göra för dem. Det är mycket bättre nu och jag har ett stort mandat att ta egna beslut. Jag kan gå in och säga att det här behöver den här deltagaren – hur löser vi det?

Både ge och få i samverkan

FACT-teamet startades i april 2019, men det direkta arbetet kom igång på höstens samma år. De som var med från början har gått en gemensam utbildning i metoden och man har också hjälp från en processledare som håller ihop arbetet. En framgångsfaktor har varit att vi från början har varit jämbördiga parter.

– Vi ska både ge och få, säger Jenny. Att vi alltid utgår från deltagaren, det där fokus ligger, fortsätter hon.

För att kunna bli inskriven i FACT-teamet behöver man ge sitt samtycke till att regionen och kommunen får prata med varandra. Man måste ha en psykiatrisk diagnos, vara i behov av boendestöd eller missbruksinsatser i kommunen. Teamet kan ha upp mot 200 deltagare inskrivna. Just nu är det cirka 70 personer inskrivna.

Genom samverkan har vi i kommunen lärt oss vilka förväntningar vi kan ha på psykiatrin och tvärtom. Samordnarna har kunnat föra över sättet de arbetar på i FACT på andra delar av deras arbete. Där de kan säga att de behöver jobba mer personcentrerat.

– För mig som arbetsterapeut är det helt självklart, men nu har jag haft en metod att luta mig mot, säger Maria och fortsätter.

– Vi måste börja titta på deltagarens behov och sedan fundera på hur vi kan möta det. Jag tycker att vi först tittar på socialtjänstlagen och sedan på vad vi kan göra. FACT gör tvärtom.

Nu bryter Jenny in i samtalet.

– Det som är bra för deltagarna är också bra för oss. Vi har lärt oss att förstå varandra och var de andra gör.

Samverkan bidrar till mindre dubbelarbete

Samverkan gör att det blir mycket smidigare att förklara varför en deltagare behöver en viss insats, oavsett om det gäller kommunen eller regionen. Jenny och Maria menar att de kan förklara det bättre, för att de känner till varandras verksamheter så väl. De har också väldigt lätt att få kontakt med varandra när något händer.

– Vår samverkan gör att vi slipper dubbelarbete och att deltagaren framför allt slipper dubbelarbete. Vi har mött deltagare som gjort veckoscheman med sin boendestödjare och med sin psykiatriska terapeut och dessa scheman ser inte likadant och deltagaren vet inte riktigt vad hen ska göra, säger Jenny.

När kommun och region samverkar innebär det att kompetensnivå höjs och horisonten vidgas. Trots att samverkan har varit närvarande länge under deras tidigare yrkesår så tycker Jenny och Maria att det var ganska mycket som de inte visste, när allt väl kom till kritan.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar