Bättre vård med sammanhållen journalföring

INFÖRANDE AV NPÖ I KOMMUNEN. Kävlinge kommun skriver om deras införande av NPÖ-producentskap och vad det innebär för kommunens medborgare. Läs hela nyheten här.

I februari 2021 införs sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård för sektor Omsorg i Kävlinge kommun. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och legitimerad vårdpersonal i andra kommuner kan få tillgång till valda informationsmängder i den journal vi skriver om dig.

I mitten av januari skickades ett brev hem till de drygt 650 omsorgstagare i Kävlinge kommun som har hemsjukvård. Brevet informerade om att kommunen från och med februari kommer att övergå till sammanhållen journalföring.

Läs mer om hemsjukvård på webbplatsen

Sammanhållen journalföring ger:

  • Ökad vårdkvalitet – en helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid.
  • Ökad patientsäkerhet – rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering.
  • Ökad effektivitet – delad information minskar kostsamt dubbeljobb.
  • Ökat inflytande – patientens samtycke och rätt att spärra uppgifter.

(Källa: Vårdgivare Skåne. vardgivare.skane.se)

Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) – sammanhållen journalföring finns nu i hela Sverige och används av landsting, kommuner och privata vårdgivare. Syftet är att vi enklare ska kunna se din vårdhistoria, så att du snabbt kan få så god och säker vård som möjligt.

Genom NPÖ är det möjligt för legitimerad vårdpersonal i vår kommun att med ditt samtycke ta del av viss vårdinformation som registrerats hos andra landsting eller privata vårdgivare.

Ett slutet system som registrerar vilka som läser

Sammanhållen journalföring sker via Nationell patientöversikt, NPÖ, som är ett slutet system som inte kan nås via en vanlig sökmotor så som Google via internet.

Varje gång någon läser från NPÖ blir det registrerat och det görs regelbundna uppföljningar av vem som loggat in för din trygghets skull.

Du har naturligtvis också själv rätt att se din hälso- och sjukvårdsjournal. Kontakta i så fall ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Om du vill spärra tillgången till dina uppgifter

Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att tänka på att det kan försvåra en bedömning av ditt hälsotillstånd. Om du trots det inte vill att vi ska kunna visa dina uppgifter för andra vårdgivare, så kan du spärra din journal hos oss.

Du avgör själv hur länge och du kan när som helst ta bort din spärr.

Läs hela nyheten av Kävlinge kommun här.

Publicerad:

Skriv en kommentar