Kategori: NPÖ

Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

Korrekt information om patienten i alla led av vård- och omsorgsprocessen är viktigt för en personcentrerad, patientsäker och trygg vård. Nationell patientöversikt (NPÖ) är nyckeln till detta. Samtliga skånska kommuner är anslutna till NPÖ. 2018

Publicerad: 22 februari, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Bättre vård med sammanhållen journalföring

I februari 2021 införs sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård för sektor Omsorg i Kävlinge kommun. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och legitimerad vårdpersonal i andra kommuner kan få tillgång till valda informationsmängder i den

Publicerad: 8 februari, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer