Vägledning kring hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021

Dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under influensasäsong 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande.

Dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under influensasäsong 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa för medicinska riskgrupper samt riskgruppen Personer 65 år och äldre. Särskilt under pågående pandemi är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensa bland personer i riskgrupper. Den rådande situationen betyder att förändrade arbetssätt och rutiner jämfört med tidigare års säsongsvaccinationer kan behöva tas fram. För att genomföra årets säsongsvaccination på smittskyddssäkert och resurseffektivt sätt är det angeläget med en flexibilitet och samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

Vägledning säsongsinfluensavaccination 2020-11-02

Dokument om primärvårdens digitala kunskapsbank för sjuksköterskor. Primärvårdens utbildningsenhet har inför hösten 2020 skapat en digital utbildning kring säsongsvaccineringen med både medicinskt- och omvårdnadsperspektiv.

Digital utbildning säsongsvaccinering 2020

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar