Påminn varandra om beslutsstöd enligt ViSam-modellen

Skriv ut bifogad affisch och sätt upp den där den syns!

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården i hela Skåne. Det används om patienten försämras i sitt hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är optimal. Beslutsstödet underlättar sjuksköterskans bedömning och skapar också ett säkert sätt att beskriva och kommunicera patientens hälsotillstånd vid kontakt med annan vårdgivare, till exempel läkare.

Skriv ut bifogad affisch och sätt upp den där den syns!

ViSam affisch (pdf i A4)

Här kan du läsa mer om ViSam: https://vårdsamverkanskåne.se/stodmaterial/beslutsstod-enligt-visam-modellen/

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar