Ny förbättrad version av Mina planer

Det gemensamma IT-stödet för vårdplanering, Mina planer, förs över till en ny plattform den 3 februari. Den nya versionen har ett mer användarvänligt gränssnitt och bättre prestanda.

IT-stödet Mina planer används vid utskrivning och samordnad individuell planering. Med hjälp av det kan slutenvården, öppenvården samt den kommunala hemsjukvården och socialtjänsten tillsammans planera hemgång från sjukhuset och fortsatta insatser i hemmet. Syftet med uppgraderingen är att systemet ska bli mer överskådligt och enklare att använda.

– Nya Mina planer är snabbare, snyggare och smidigare. Användarna kommer att känna igen sig i det stora hela, men förhoppningsvis också märka att funktionaliteten har förbättrats rejält. Systemförvaltningsgruppen har lagt ner ett stort arbete på att förverkliga så mycket som möjligt av de förbättringsförslag som har kommit in, säger Ingrid Johansson, systemansvarig för Mina planer.

Exempel på förbättringar är att det enkelt går att få fram en lista på alla ens aktiva ärenden och att flera användare kan dokumentera i samma kartläggning samtidigt. I den nya versionen kan också externa vårdgivare, som hembesöksbilar och ambulanser få tillgång till patienters individuella planering.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar