Tillägg till rutin och vägledning för jul-, nyår- och trettonhelgen

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under jul- nyårs- och trettonhelgen 2019-2020 har Region Skåne och Skånes kommuner via Kommunförbundet Skåne kommit överens om en tilläggsrutin.

Länk till Region Skåne sida för Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård och dokumentet: Tillägg till rutin och vägledning 23 dec-6 jan 2019-2020

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar