Temakonferens för Centralt Samverkansorgan och de delregionala samverkansorganen

Välkommen till temakonferens för Centralt samverkansorgan och de delregionala samverkansorganen i Skåne.

Medverkande under temakonferensen är bland annat Anna Mannfalk, Stina Larsson, Dag Norén och Carl-Johan Roberts. Målgruppen för tillfället är politiker och tjänstepersoner i de centrala och delregionala samverkansorganen

Program:
12.00 Samling och lunch
12.45 Välkommen och inledning – Anna Mannfalk och Stina Larsson
13.00 Mobila vårdteam i Skåne och Västra Götaland – Dag Norén m fl
14.00 Hälsostaden Ängelholm och projekt ”Besöksvän” – Carl-Johan Robertz
14.30 Dialog utifrån dagens tema
16.00 Avslut

Tid: Måndag den 21 oktober 12.00-16.00 (inleds med gemensam lunch)
Plats: Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7b, Malmö
Anmälan: Senast 1 oktober via denna länk: https://kfsk.se/konferens/?p=29999

Välkomna!

Anna Mannfalk                                            Stina Larsson
Ordförande                                                 Vice Ordförande
Centralt Samverkansorgan                        Centralt Samverkansorgan

Publicerad:

Skriv en kommentar