Inventering av personer som kan komma att bli föremål för den nya vårdformen med läkarstöd

Det har efterfrågats information om den inventering som Bjuvs kommun gjort och som visats på genomförda uppstartsmöten.

Inventering av personer som kan komma att bli föremål för vårdformen med läkarstöd är något som ni tillsammans genomför lokalt med respektive kommun/vårdcentral. Planeringen är att ni i de Lokala samarbetsgrupperna ska arbeta med att hitta gemensamma arbetssätt för att identifiera målgruppen. Sekretess och medgivandefrågor är viktiga.

Beträffande den inventeringsmodell som Bjuvs kommun gjort och vars resultat visats på genomförda uppstartsmöten så har vi fått förfrågningar om att kunna få ta del av denna. Tjänstemannaberedningsgruppen har därför tagit beslut om följande:

  • Information kring inventering enligt kriterier för ”mest sjuk” samt den modell Bjuvs kommun jobbat efter kommer att läggas ut på hemsidan https://xn--vrdsamverkanskne-dobn.se/ i mitten av december.
  • En lathund och kommunikationsanvisningar över de aktiviteter som vårdgivare kan göra på hemmaplan kommer tas fram av tjänstemannaberedningen. Denna förväntas också vara klar i mitten av december och finnas på hemsidan.

Arbetet med att organisera läkarstödet och kommunernas ansvar att möta upp med sjuksköterskor måste gå i takt mellan kommuner och enheter inom hälsovalet. Båda parter måste ges möjlighet att anpassa sitt arbetssätt, vilket också framgår tydligt i den utvecklingsplan som finns i avtalet. Använd därför 2017 som ett år att bygga upp detta tillsammans och skapa gemensamma arbetsformer och rutiner som är kända i båda organisationerna.

Om ni har några frågor om ovanstående är ni välkomna att höra av er till Titti Gohed på Kommunförbundet Skåne, 072-85 48 81 titti.gohed@kfsk.se eller Greger Linander på Region Skåne, 040-675 30 98 greger.linander@skane.se  .

Publicerad:

Skriv en kommentar