Uppstartsmötena är igång!

Cirka 70 deltagare deltog i det första uppstartsmötet i Malmö kring det nya hälso-och sjukvårdsavtalet. Representanter från Vårdcentraler, kommuner och sjukhus deltog. Det är planerat sex delregionala uppstartsmöten under veckorna 42 och 43. Totalt är 240 personer anmälda till de olika uppstartsmötena.

Den powerpoint-presentation som presenterades kommer att publiceras på denna hemsida när det sista uppstartsmötet hållits.

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar