Uppstartsmöten avseende Hälso- och sjukvårdsavtalet

Inbjudan har gått till Socialchefer/motsvarande samt till MASar och MARar i kommunen och Region Skåne har bjudit in chef eller ansvariga inom sjukvårdsförvaltningar och privat vård.

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar