Skånegemensam digitalisering

Region Skåne har anlitat Helseplan Consulting Group AB för att genomföra en kartläggning i syfte att ge sammanfattande bild på hur informationsdelningen ser ut och få förslag på vad som skulle krävas för att åstadkomma mer sammanhållna gemensamma system, alternativt sömlös integration inom vård och omsorg när det gäller informationsöverföring. I arbetet ingår att redovisa vilka juridiska möjligheter och hinder det finns kring informationsöverföring mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner.

Läs rapporten här: Skånegemensam Digitalisering – Juridiska möjligheter och hinder 2018

Senast uppdaterad: