Skånegemensam digitalisering område hälsa

Uppdraget

”Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska beslutsförslag om e-hälsa och övergripande samverkan på detta område åvilar Centralt Samverkansorgan. Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i samtliga de gemensamma utvecklingsområden som omfattas av avtalet”

Målet är att de digitala lösningarna ska förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga i processen samt att mobila lösningar för informationshantering ska skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och är ett angeläget utvecklingsområde.”

Läs mer om Skånegemensam Digitalisering september 2018

Eller klicka på filmen för att lära dig mer om arbetsgruppen. 

Arbetsgrupp

Monika Kraft, Region Skåne (sammankallande)
Louise Roberts, Region Skåne
Greger Linander, Region Skåne
Bo Lindholm, Region Skåne
Emma Borgstrand, Region Skåne
Torbjörn Lloyd, Region Skåne
Niclas Bendroth, Kommunförbundet Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar