Ekonomi

Uppdraget:

Ett område som särskilt lyfts fram är behovet av att få ett underlag för att kunna göra ekonomiska beräkningar av de kostnader som uppstår sammantaget regionalt och en modell som gör det möjligt för de enskilda kommunerna att utifrån sina förutsättningar göra en beräkning av sina egna kostnader. En arbetsgrupp har sedan i höstas arbetat med att ta fram underlag för detta. Beräkningsunderlaget behandlades i Kommunförbundet Skånes styrelse den 2015-02-06 och utskickat till samtliga kommuner den 2015-02-16.

Målgrupper i fokus för samverkan Slutrapport 10 mars 2016

(Dag Noréns slutrapport)

Ekonomisk analys för Skånes kommuner av förslaget av nytt hälso- och sjukvårdsavtal 2015-01-09

Arbetsgrupp

Sammankallande;
Björn Sjölin, KFSK
Åke Grönvall, Vellinge
Jan- Erik Andersson, Region Skåne

 

Senast uppdaterad: