Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö

Vägledningen är framtagen av en partssammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från Skånes kommuner, Region Skåne och Skånes Kommuner.

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Ladda ner Vägledning vaccination covid-19 version 210112här.

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar