Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 i primärvården

Provtagning för att identifiera patienter med covid-19 är en mycket viktig faktor för att kunna vidta medicinska åtgärder för handläggning av enskild patient samt för att kunna vidta vårdhygieniska- och smittskyddsåtgärder för att begränsa smittspridning.

Labmedicin Skåne rekommenderar att provtagning för covid-19 fortsättningsvis utförs med både nasofarynx- och svalgpinne för att öka kvaliteten i provtagningen. Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 har därför uppdaterats (2020-10-06).

Provtagning för att identifiera patienter med covid-19 är en mycket viktig faktor för att kunna vidta medicinska åtgärder för handläggning av enskild patient samt för att kunna vidta vårdhygieniska- och smittskyddsåtgärder för att begränsa smittspridning. Provtagning ska kunna utföras på samtliga särskilda boenden, korttidsenheter, LSS-boende samt i ordinärt boende med kommunala insatser inom hela Skåne.

De mobila provtagningsteamen har inledningsvis varit en förutsättning för provtagning avseende covid-19 inom kommunal vård och omsorg och teamen motiverades bland annat av att det fanns en brist på provtagningsmaterial som behövde koncentreras till ett mindre antal provtagare.Från och med måndagen den 25 maj kommer provtagningen att gå tillbaka till ordinarie verksamhet och då utföras av Region Skånes vårdcentraler, den kommunala hälso-och sjukvården samt av Falcks läkarbilar.

Här kan du ladda ner Rutin för provtagning av covid kommun och primärvård rev 201006

Publicerad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist

Skriv en kommentar