Samverkan inom hälso- och sjukvård blir Vårdsamverkan Skåne

Den gemensamma webbplatsen för hälso- och sjukvård i samverkan byter namn till Vårdsamverkan Skåne. På webbplatsen samlas information kring avtal och överenskommelser, organisationens struktur och arbetsgrupper samt material som regleras utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet. Syftet med webbplatsen är att säkerställa en avsändare för informationen kring hälso- och sjukvård i samverkan i Skåne samt att skapa en tillit och förståelse för samverkansarbetet.

Centrala tjänstemannaberedningen beslutade under våren 2019 att genomföra ett namnbyte på webbplatsenför hälso- och sjukvård i samverkan. Anledningen till namnbytet var för att tydliggöra webbplatsens avsändare och för att skapa en tillit och förståelse för samverkansarbetet. Man såg även att det fanns ett symboliskt värde i att ha en gemensam plats för informationen.

På webbplatsen Vårdsamverkan Skåne finns information kring den ledningsstruktur som finns för samverkan. Här finns också information om de delregionala samverkansorganen. Den är uppbyggd för att enkelt navigera sig i och är avsedd för att ge transparent information om hur arbetet fortlöper kring den kommunala och regionala samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne.

Arbetsgruppen Kommunikation inom ramen för samverkan arbetar fortlöpande med att uppdatera och förbättra webbplatsen. Välkommen hit!

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar