Förvaltningsgrupp SVU och SIP Regelverk

Uppdraget

Gruppens övergripande uppdrag är att värdera, utveckla, implementera och förvalta regelverk, rutiner och stöddokument för processerna som styr Samverkan Vid Utskrivning (SVU) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Arbetsgrupp

Förvaltningsledare för gruppen är:

Anna-Lena Fällman, anna-lena.fallman@skurup.se
Lena Jeppsson, lena.j.jeppsson@skane.se
Louise Roberts, louise.roberts@skane.se
Mia Svensson Burghard, mia.s.burghard@malmo.se

Gruppens fullständiga uppdrag, kontaktuppgifter till alla deltagare samt aktuella styr- och stöddokument hittar du på; https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkan-sip-utskrivning-slutenvard/

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar