Mötestider

Delregional Samverkan Nordvästra Skåne

Tjänstemannaberedning till delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst

Sammanträdestid kl 09:00-12:00
Våning 3 på Olympiahuset, Sjukhusområdet i Helsingborg

Fredagen den 19 februari, lokal Gorthonrummet
Fredagen den 16 april, lokal Stora sammanträdesrummet
Fredagen den 11 juni, lokal Stora sammanträdesrummet
Fredagen den 15 oktober, lokal Stora sammanträdesrummet
Fredagen den 3 december, lokal Gorthonrummet

Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst

Sammanträdestid kl 09:00-12:00
Stora sammanträdesrummet våning 3 på Olympiahuset, Sjukhusområdet i Helsingborg

Torsdagen den 11 mars
Fredagen den 21 maj
Fredagen den 17 september
Torsdagen den 25 november

Senast uppdaterad: