Vägledning kring vaccination

Vägledning kring hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021

Dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under influensasäsong 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande.

Ladda ner dokumentet här: Vägledning säsongsinfluensavaccination 2020-11-02

Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Ladda ner dokumentet här: Vägledning vaccination covid-19 version 210112

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard