Uppföljningsgrupp

Uppdrag

Uppdrag gällande uppföljning av ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”

Uppföljning

Överenskommelse för 2018 avseende uppföljning av Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (KEFU)

Sammankallande

Catharina Byström, Vellinge
Greger Linander, Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar