Samverkan kring läkemedelsfrågor

För samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne gällande läkemedelsfrågor finns läkemedelsrådet.

Generella direktiv

Läkemedelsrådet i Skåne tar årligen fram förslag till ”Generella direktiv” för läkemedelsanvändning i öppen vård, framförallt primärkommunal sjukvård. Generella direktiv revideras årligen av Läkemedelsrådet i samband med arbetet med Skånelistan. Förslaget gäller från 1 januari varje år.

För att de Generella direktiven skall vara giltiga måste de skrivas under av verksamhetschef/medicinskt ansvarig läkare för respektive verksamhet. Dessa ska överlämnas till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kommunalt läkemedelsförråd

I samtliga kommuner finns ett läkemedelsförråd. Dessa innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer. Detta innebär fördelar för patienten och sparar både pengar och miljö.

Läkemedel ur förrådet används till hemsjukvårdspatienter.

I boken ”Bakgrundsmaterial” under kapitel äldre och läkemedel finns ett stycke om äldres läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård. Innehållsförteckning finns endast på hemsidan, läs mer här Bakgrundsmaterial och läkemedelsförråd

Länkar

Läkemedelsgenomgångar

Inom Region Skåne har sedan november 2011 en beslutad Skånemodell för läkemedelsgenomgångar.

Det finns två sätt att genomföra läkemedelsgenomgång en basal samt en tvärprofessionell. Det är den senare som kommunen deltar i.

På läkemedelsrådets hemsida finns ett beslutsunderlag kring beslutad modell och i beslutsunderlaget finns modellen beskriven.

Länkar

Pascal/Dostjänst

Pascal är ett nationellt utvecklat webbaserat ordinationsverktyg. Arbete pågår med att överföra Pascal i den nationella läkemedelslistan. Den 1 juni 2020 ska den tekniska lösningen vara klar. E-hälsomyndigheten har ansvaret.

Information om Pascal hittar du på Ineras hemsida.

Länkar

På Region Skånes hemsida för läkemedel hittar du i menyn till vänster mer information kring läkemedelsfrågor.

Senast uppdaterad: