Uppsökande tandvård/munhälsa i Skåne

Uppdraget

Enligt Tandvårdslagen (1985:125) har Region Skåne ansvar för uppsökande tandvård för de personer som ingår i målgruppen. Flertalet av de berörda finns inom kommunens ansvar. Region Skåne och kommunerna ska samverka så att dessa personer kan få tillgång till tandvårdsinsatser.

Kommunerna ska vara Region Skåne behjälplig med att identifiera berättigade personer och informera dessa personer om vilka möjligheter till tandvård som finns. Kommunens personal ska kunna vid behov kunna delta i aktuell utbildning samt följa de instruktioner om munvård som ges. Det finns en osäkerhet kring kommunens uppdrag och var ansvaret ligger i olika delar. Arbetsgruppens uppdrag är att identifiera och beskriva detta ansvar och tillvägagångssätt för att åstadkomma en förbättrad tandvård/munhälsa.

Arbetsgrupp

Titti Gohed, sammankallande, Kommunförbundet Skåne
Jeanette Appelqvist, Region Skåne
Camilla Rosengren, Oral Care
Eva Ersson, Malmö stad

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist