Referensgrupp Läkarstöd

Här finns Region Skånes beslutsförlag  samt rapporten Organisering av Region Skånes läkarstöd till kommunal hemsjukvård 160726.

Här finns en sammanfattning avseende Läkarstödet.

Deltagare för referensgrupp Läkarstöd 

Lars Stavenow, processledare, sammankallande
Anna Persdotter Nyman, regionchef för Capio närsjukvård syd, repr för Vårdföretagarnas Branschråd i Skåne
Annelie Granquist, MAS i Malmö stad
Catarina Byström, socialchef, Vellinge kommun
Eva Thorén Todoulos, divisionschef, division 1, Skånes universitetssjukvård
Ingrid Vesterberg, verksamhetschef för Palliativ vård och ASiH
Jan Eric Andersson, koncernstab ekonomistyrning, Koncernkontoret
Jan Svanell, strategisk rådgivare regiondirektörens stab, Koncernkontoret
Jörgen Levin, distriktsläkare Näsets läkargrupp, repr för Vårdföretagarnas Branschråd i Skåne
Karin Melander, divisionschef, division primärvård, Skånevård Kryh
Karin Träff Nordström, divisionschef, division 5, Skånes universitetssjukvård
Kristina Degerman, administrativ chef, division specialiserad närsjukvård, Skånevård Kryh
Louise Roberts, strateg, avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret
Maria Antonsson-Anderberg, chef enheten för uppdragsstyrning, avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret
Pia Nilsson, strateg vård och omsorg, Malmö stad
Sofia Ljung, divisionschef, division primärvård, Skånevård Sund
Titti Gohed, MAS i Bjuvs kommun
Karin Ekelund, divisionschef, division specialiserad närsjukvård, Skånevård Kryh
Maria Olsson, verksamhetschef, VO Primärvård-Rehabilitering-Omsorg, Hälsostaden Ängelholm
Marie Bladh, verksamhetsplanerare och koordinator Hälsostadens mobila akutteam, Hälsostaden Ängelholm
Steen Ekdahl, divisionschef, division specialiserad närsjukvård, Skånevård Sund

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar