Psykiatri

Uppdraget:

Utgångspunkten var att det fanns vårdtagare som periodvis eller mer permanent hade stora svårigheter att ta sig till både somatiska och psykiatriska öppenvårdsmottagningar på grund av psykisk funktionsnedsättning, snarare än rent fysiska hinder. Dessa vårdtagare är att betrakta som ”mest sjuka” och ska därmed erbjudas stöd från de gemensamma hemsjukvårdteamen på samma villkor som alla andra. Arbetsgruppens uppdrag var att identifiera och beskriva vad som bör beaktas i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och som inte redan finns beskrivet i den ramöverenskommelse som antagits juni 2013 beträffande personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetsgrupp:

Carina Lindkvist, sammankallande, Kommunförbundet Skåne
Roland Persson, Simrishamns kommun
Louise Roberts, Region Skåne
Ewa Langerbeck, Lunds kommun
Kerstin Lindell, Region Skåne
Hans Brauer, Region Skåne
Bim Soerich, Region Skåne
Eva-Lena Brönmark, Region Skåne
Christel Norrud, Kristianstad kommun

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist