Palliativ vård/ASiH

Uppdraget:

Har genomfört en översyn av nuvarande överenskommelse om palliativ vård i Skåne, framtagen och reviderad 2009.

Framarbetat förslag till utveckling som främjar god samverkan kring patienten med utgångspunkt i en samlad resurseffektiviten.

Anpassat nuvarande ansvarsfördelning till att gå i fas med hälso-och sjukvårdsavtalet.

Målet var att tillgodose en patientsäker och jämlik vård utifrån den enskilde patientens behov och symptombild, utförd med rätt kompetens och inom rätt vårdnivå.

Arbetsgrupp:

Pia Nilsson, sammankallande, Malmö stad
Ulf Kvist, Region Skåne
Ingrid Vesterberg, Region Skåne
Karin Borgman Remse, Region Skåne
Margaret Fritz, Staffanstorps kommun
Ann-Louise Nordlund, Region Skåne
Kjell-Åke Nilsson, Sjöbo kommun

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist