Förtroendeförskrivning avseende individuellt förskrivna hjälpmedel

Uppdraget:

Arbetsgruppens uppdrag var att ta fram underlag för genomförande av förtroendeförskrivning, avseende individuellt förskrivna tekniska hjälpmedel, mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. I uppdraget låg att den föreslagna förtroendeförskrivningen skall vara patientfokuserad, inte organisationsfokuserad. För arbetsgruppens del innebar detta att utgångsläget för framtagandet av underlaget var att den förskrivare som har bäst kännedom om patientens behov skulle vara den som förskriver det individuella hjälpmedlet för detta behov, oavsett ansvarsfördelning och förskrivarens organisationstillhörighet.

Arbetsgrupp:

Mats Renard sammankallande, Kommunförbundet Skåne
Anneli Flink, Kristianstad kommun
Ann-Lis Rohlwin, Malmö stad
Mikael Reingdahl, Region Skåne
Yvonne Sommerfeldt, Region Skåne
Ingrid Kongslöv, Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist