Förbrukningsartiklar

Denna grupp avser Nutritionsvård, nutritionsprodukter och tillhörande förbrukningsmaterial

Arbetsgrupp:

Jeanette Sjölander, sammankallande, Region Skåne
Louise Roberts, Region Skåne
Anna-Lena Fällman, Skurups kommun
Titti Gohed, MAS, Bjuv/Åstorps kommuner
Eva-Marie Johannesson, Region Skåne
Carin Andersson, Region Skåne
Eddie Grahn, Malmö stad

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist