Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning

Uppdraget

Målen för detta utvecklingsområde är att bidra till bästa möjliga livssituation för den enskilde med nedsatt funktion och samtidigt uppnå ett bättre resursutnyttjande. Parterna ska samordnat erbjuda rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning som är effektiv, jämlik och tillgänglig. Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning ska vara personcentrerad och upplevas som sömlös av den enskilde oavsett vilka verksamheter som möter behoven.

Uppdraget är uppdelat i två deluppdrag;

– Deluppdrag 1 – inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska kommunerna

– Deluppdrag 2 – undersöka möjligheterna till bättre samorganisering av rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet

Deluppdrag 1 – Inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska kommunerna

Deluppdraget syftar till att skapa ökad kunskap och förståelse om faktiska förhållande i Skåne. Resultatet av deluppdraget ska ligga till grund för Deluppdrag 2.

  • Vilka skriftliga rehabiliteringsuppdrag finns och vad innehåller de?
  • Vilket rehabiliteringsutbud finns inom Region Skåne och de skånska kommunerna?
  • Vilka olika patientgrupper finns? Har förändringar avseende patientgrupper skett över tid?
  • Vilka begrepp används inom rehabiliteringsområdet inom Region Skåne respektive de skånska kommunerna?
  • Kartläggning av avgifter inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet
  • Kartläggning av förskrivningsbart sortiment inom hjälpmedelsområdet

Du hittar rapporten avseende deluppdrag 1 (inkl bilagor) under fliken dokument (i högermenyn).

Sammankallande

Mats Renard, regional Samordnare för hjälpmedelsfrågor, Skånes Kommuner
Susanna Stenevi Lundgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard