Skånegemensam arbetsgrupp palliativ vård

Kopplat till Hälso- och sjukvårdsavtalet finns nio bilagor varav en är Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (bilaga 7). Överenskommelsen om palliativ vård i Skåne tecknades i slutet av 2009.

Uppdragsbeskrivning, översyn Överenskommelse om palliativ vård I Skåne

Det finns behov av översyn av överenskommelsen om palliativ vård i Skåne. En partsgemensam arbetsgrupp ska ta fram underlag för fortsatt hantering och ställningstagande inom ramen för Vårdsamverkan Skåne avseende följande;

  • Finns fortsatt behov av överenskommelse (bilaga till hs-avtalet) om palliativ vård i Skåne?
  • Om fortsatt behov av överenskommelse finns ska arbetsgruppen ta fram förslag på uppdaterad/reviderad överenskommelse om palliativ vård i Skåne.

Arbetsgruppens underlag ska förankras i den delregionala samverkansstrukturen.

Kontaktpersoner för arbetsgruppen:

Ingrid Vesterberg, Region Skåne (sammankallande)
Emma Jansson, Skånes Kommuner

Arbetsgruppen kompletteras med de ytterligare funktioner/personer som behövs för uppdragets genomförande.

Ladda ner uppdragsbeskrivningen här:
Uppdragsbeskrivning, översyn Överenskommelse om palliativ vård I Skåne

Senast uppdaterad: