Samverkan kring läkemedelsfrågor

För samverkan mellan de skånska kommunerna och Region Skåne gällande läkemedelsfrågor finns expertorganet  Läkemedelsrådet.

Generella direktiv

Läkemedelsrådet i Skåne tar årligen fram förslag till ”Riktlinjer för ordination enligt Generella direktiv för vuxna i hemsjukvården” (Generella direktiv). De generella direktiven omfattar skriftliga behandlingsanvisningar för kommunal primärvård. Motsvarande dokument finns inom Region Skåne. Dokumenten revideras årligen av Läkemedelsrådet i samband med arbetet med Skånelistan. Förslaget gäller från 1 januari varje år.

För att de Generella direktiven skall vara giltiga måste de skrivas under av verksamhetschef/medicinskt ansvarig läkare för respektive vårdcentral. Dessa ska överlämnas till medicinskt ansvarig sjuksköterska i varje kommun.

Kommunalt läkemedelsförråd

I samtliga kommuner finns minst ett läkemedelsförråd. Dessa innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten kan behöva i akuta situationer.

Läkemedel ur förrådet används till patienter som har hjälp med läkemedelshantering av sjuksköterska i kommunal primärvård och används i enlighet med Generella direktiven eller efter läkarordination.

Läs mer här: Kommunalt läkemedelsförråd

I boken ”Bakgrundsmaterial” till Skånelistans rekommendationer finns en förteckning över rekommenderade läkemedel för behandling av vanliga kliniska tillstånd. Där finns också ett avsnitt med särskilda behandlingsrekommendationer för äldre.

Läs mer här: Bakgrundsmaterial och läkemedelsförråd

Läkemedelsgenomgångar

Region Skåne har sedan november 2011 en beslutad Skånemodell för läkemedelsgenomgångar.

Det finns två sätt att genomföra läkemedelsgenomgång, en basal samt en tvärprofessionell genomgång. I samband med tvärprofessionell läkemedelsgenomgång för patienter med kommunal primärvård är det ett krav att kommunen deltar.

Läs mer här: Skånemodell för läkemedelsgenomgångar

Pascal/Dostjänst

Pascal är ett nationellt utvecklat webbaserat ordinationsverktyg. Arbete pågår med att överföra Pascal i den nationella läkemedelslistan. Den 1 juni 2020 ska den tekniska lösningen vara klar. E-hälsomyndigheten har ansvaret.

Information om Pascal hittar du på Ineras hemsida.

Läs mer här: Läkemedel Region Skåne

Region Skånes hemsida för läkemedel hittar du i menyn till vänster mer information kring läkemedelsfrågor.

Senast uppdaterad: