Helgerna närmar sig

Här kommer en påminnelse om tillägg till rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård avseende större helger 2021 – 2022.

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under större helger 2021 – 2022 (påsk- samt jul- och nyårshelgen 2021 – 2022) har Region Skåne och kommunerna i Skåne, via Skånes Kommuner, kommit överens om denna tilläggsrutin.

Syftet med tilläggsrutinen är att under dessa helgperioder skapa utrymme för gemensam planering rörande inneliggande patienter. Målsättningen är att patienter kontinuerligt ska kunna skrivas ut från den slutna vården samma dag som patienten är utskrivningsklar.

Läs hela tillägget här.

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar